Hemsida_familjedaghemjordbrojpg

Vi är två dagbarnvårdare som arbetar på  uppdrag  från HANINGE KOMMUN inom  enskild pedagogisk omsorg i Haninge kommun.
Våra familjedaghem ligger på Nedergården 254 och 257 i Jordbro. 
Vi bor i ett fint och lugnt bostadsområde, med närhet till flera skogsområden och ett stort utbud av många fina lekplatser.

Vi erbjuder barnomsorg där barnen får en trygg och stimulerade miljö med mycket utevistelse.
Målsättningen är att ha en bra harmonisk miljö så att alla barn blir sedda. 
Vi dagbarnvårdare samarbetar med varandra inom gruppen.
Vi har enskilda och gemensamma aktiviteter/projekt som skiftar beroende på barnens behov och förutsättningar. 
Vi följer Haninge kommuns projektarbeten. Parallellt arbetar vi med Grön Flagg. http://hsr.se
Vårt första mål är uppnått, vi har båda fått certifikat från Grön Flagg.

Vår värdegrund är att ge barnen:

 • Trygghet
 • Glädje
 • Socialkompetens
 • Språklig förmåga
 • Självkänsla
 • Redskap för empati
 • Respekt
 • Ha en bra relation med varje barn
 • Ha en bra föräldrakontakt
 • En stimulerande miljö både inne och ute
 • Utveckla barnens motorik